disclaimer-glyph-50px e-Mail disclaimer

Sonneveld Voogd Adviesgroep heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Sonneveld Voogd Adviesgroep aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u om de bijlagen niet te openen en dit bericht en eventuele bijlage(n) aan Sonneveld Voogd Adviesgroep terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

Sonneveld Voogd Adviesgroep is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van dit bericht.